Certyfikacja

Certyfikacja uznanych międzynarodowych organizacji

 

System zarządzania firmy ADDINOL Lube Oil GmbH (zarządzanie jakością i środowiskiem) został certyfikowany przez TÜV Süd Management Service GmbH zgodnie ze standardami  DIN EN ISO 9001:2008 i 14001:2004.                

System zarządzania firmy ADDINOL Lube Oil GmbH obejmuje wszystkie działy organizacyjne firmy od działu zakupów, poprzez dział badań i rozwoju, do działu sprzedaży i administracji. System ten zapewnia zgodność z wewnętrznymi standardami dotyczącymi jakości i organizacji procesów biznesowych, a także realizację uregulowań prawnych oraz standardów krajowych i międzynarodowych. Najnowszy stan wiedzy oraz wymagania naszych partnerów i klientów mają znaczący wpływ na nasz system zarządzania. System ten pomaga nam zagwarantować wysoką i stabilną jakość, produkcję przyjazną dla środowiska oraz ciągły rozwój produktów. Ponadto umożliwia nam szybko i elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku.

Nasz certyfikowany system zarządzania środowiskiem łączy cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Główną troską systemu zarządzania środowiskiem firmy ADDINOL Lube Oil GmbH jest poprawa ekologiczności naszej firmy w zakresie:

  • rozwoju wysoce innowacyjnych produktów przyjaznych dla środowiska  
  • ekonomicznego wykorzystania surowców i zasobów naturalnych  
  • zmniejszenia zużycia energii (wody, ciepłej wody, pary, energii elektrycznej) 
  • środowiskowo przyjaznego zarządzania produktami i odpadami  
  • zapobiegania emisji szkodliwych substancji

Aktualny certyfikat naszego systemu zarządzania jest dostępny tutaj.