Przemysłowe środki smarowe

ADDINOL dysponuje środkami smarowymi do wszystkich zastosowań w przemyśle.

 

 • Oleje elektroizolacyjne
 • Oleje antyadhezyjne do form
 • Oleje do prowadnic
 • Płyny hydrauliczne
 • Przemysłowe oleje przekładniowe
 • Oleje chłodnicze
 • Oleje łańcuchowe
 • Oleje antykorozyjne
 • Oleje łożyskowe
 • Produkty dla przemysłu spożywczego podawane na listach NSF H1
 • Oleje maszynowe
 • Oleje do obróbki metali - mieszające się z wodą
 • Oleje do obróbki metali - niemieszające się z wodą
 • Smary uniwersalne
 • Smary płynne
 • Smary specjalne
 • Smary (NSF H1)
 • Inne smary
 • Pasty
 • Produkty specjalne
 • Aerozole
 • Oleje turbinowe
 • Oleje do pomp próżniowych
 • Oleje sprężarkowe
 • Olejowe nośniki ciepła
 • Oleje cylindrowe